Privacy en cookies

Dictaphone.be is een handelsnaam van Avante International B.V., gevestigd te Luchthavenweg 81.205, 5657 EA Eindhoven, Nederland,
(hierna: “Dictaphone.be”, “wij” of “ons”) wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.
Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacy- en cookieverklaring te begrijpen, inclusief welke persoonlijke gegevens we verzamelen
verkregen via de website www.dictaphone.be (hierna: “Website”), waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze
beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn.

Wij respecteren de privacy van onze klanten en gebruikers van onze site. Dit betekent dat wij te allen tijde zullen proberen om uw
privacy te beschermen en dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming
met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld (GPDR).

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dit betekent dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Zie privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden,
  bijvoorbeeld het verwerken van een online bestelling;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw
  toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen
  die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen,
  de verwerking te beperken of te verwijderen.

Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.

Wij raden u aan om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via onze Website verstrekt

of die wij verkrijgen door uw gebruik van de Website,

 1. om uw bestellingen uit te voeren en u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling.
 2. om u te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen over onder meer onze producten en/of diensten.
 3. om productreviews te kunnen plaatsen op onze Website

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming
voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond
van de wet mogen of moeten doen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacy-
en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • betaalgegevens (betalingen lopen via onze payment provider: multisavepay)
 • logingegevens
 • IP-adres
 • door u gestelde vragen aan onze medewerkers
 • door u samengestelde beoordelingstekst over een door ons aangeboden producten

  Voor de volledige lijst van cookies die we verzamelen, zie de sectie Lijst met cookies die we verzamelen.

 

Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze
organisatie te beschermen. Wij maken onder andere gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht
van uw gegevens en communicatie. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig.
Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te
waarschuwen volgens de informatie in het hoofdstuk Hoe kunt u contact met ons opnemen?

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonlijke informatie alleen aan derden wanneer dit noodzakelijk is
om uw bestelling af te kunnen handelen.

 

Services van derden

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of
andere praktijken van derden, met inbegrip van externe partijen die websites of services uitvoeren waarnaar de
Dictaphone.be-pagina's een link bevatten. De opname van een link op Memorecorder.nl-pagina's betekent niet dat de
gekoppelde site of service door ons, onze dochterondernemingen of onze filialen wordt onderschreven.

 

Bewaartermijn gegevens

Wij bieden via onze Website verschillende diensten aan, waarbij wij u om gegevens kunnen vragen om uw verzoek te behandelen
(o.a. voor het afhandelen van de door u gestelde vraag en/of het afhandelen van een bestelling). Behalve voor uw e-mailadres,
kunt u daarbij zelf bepalen welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is
om uw bestelling af te kunnen handelen of nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek.

 

Uw rechten en de keuzes die u hebt

Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen,
of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens,
of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen
(voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via
klantenservice@memorecorder.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.

We willen u erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele
transacties uit te voeren waaraan u was begonnen voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg (bijvoorbeeld wanneer u een
aankoop doet. Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en die niet wordt
verwijderd.

We proberen uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft
voor de ontvangst van marketingmails, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen toezenden,
waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring
of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene
onder de huidige privacywetgeving.

U kunt contact opnemen met:

Dictaphone.be

Postadres:
Luchthavenweg 81.205
5657 EA Eindhoven
Nederland

Telefoon: +32 - 3808 2492 (lokaal tarief)

E-mail: klantenservice@dictaphone.be

Internet: www.dictaphone.be

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Op de Website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw
computer wordt gestuurd en  door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens
of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze Website geen
cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.
Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden
die op onze pagina's worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.dictaphone.be

Cookie: Google Analytics

Verwijderen van cookies Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld,
wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig
te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Lijst met cookies

 De lijst met cookies die worden opgeslagen en bijhorende informatie.

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE

Facilitates translation of content to other languages.

 

Laatst bijgewerkt op 1 juli 2021